РАНКОВА ЗОРЯ

Programm inimeste evakueerimiseks ohutusse piirkonda

Meie heategevusfond aitab evakueerida kõiki inimesi, et tagada nende turvalisus.Sissetungijate väed liiguvad sisemaale, on vaja evakueerida inimesi ohtlikest aladest.

  • Me võtame oma juhid välja ning oma autodesse ja bussidesse.
  • Korraldame evakuatsioonikolonni või eraldi auto.
  • Evakueerime kõik inimesed ohtlikult territooriumilt (sh lastekodud, invaliidid, vanurid ja haiglad).
  • Nüüd töötavad “kuumas” evakueerimises kümned julged inimesed: autojuhid, navigaatorid, operaatorid.

“KÜLM” EVAKUAATSIOONI. Paljud meie riigi elanikud ei teadnud, kuhu edasi minna, samal ajal kui Euroopas valmistasid nad sisserändajatele kohti. Niisiis alustasime inimeste evakueerimist ohtlikest piirkondadest otse Ukraina läände ja Euroopasse. Otsime vastuvõtvaid organisatsioone, kogukondi – ja jällegi viime inimesi bussiga lääne suunas. Poola, Itaalia, Norra, Hispaania – kus meie asukad ei leidnud varjupaika.

Küsi küsimus